Załaduj kalendarz
2007-03-23

Ogłoszenie o zawarciu umowy

ROPS informuje, że zawarł umowę dot. przygotowania sceniaiusza i prowadzenia grup focusowych ROPS informuje, że zawarł umowę z P. dr Barbarą Worek – prowadzenia grup fokusowych nt: wypracowania rozwiązań ograniczających ubóstwo dzieci i młodzieży oraz transmisję biedy. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki na usługę szkoleniową, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr164, poz. 1163 z póz. Zm.) Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl