Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Wrzesień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Ukryj kalendarium
2016-10-18

Ogłoszono otwarty konkurs ofert w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego WM

W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej,(Uchwała nr 1545/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych:

1) Część 1 - powołanie Krakowskiego Klubu Seniora Kina Paradox oferującego seniorom - mieszkańcom Krakowa zajęcia filmowe, kulturalne i ruchowe.

2) Część 2 - Aktywni seniorzy – cykl spotkań / warsztatów z mieszkańcami Gminy Chełmiec obejmujących wykłady z zakresu ochrony zdrowia, wykonanie badań profilaktycznych, wyjazdy na basen, piesze wędrówki i taniec.

3) Część 3 - Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie – świadczenie usług asystenckich dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 200 050 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 listopada 2016 r., a kończyć nie później niż 30 czerwca 2017 r. (dla zadania wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1) i niż 31 październik 2017 r. (dla zadań wskazanych w części § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3).


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2015 r. dofinansował 25 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w 2016 r. 25 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 9 listopada 2016r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin,  dostępne są w BIP ROPS w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Uchwała Nr 1545/16

Regulamin Konkursu

Wzór formularza oferty

Wzór umowy


Wzór sprawozdaniaDrukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl