Załaduj kalendarz
2007-02-09

Ogólnopolska konferencja "Bezpieczna i szczęśliwa rodzina"

Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwość" przygotowuje się do organizacji ogólnopolskiej konferencji pt. "Bezpieczna i szczęśliwa rodzina", która odbedzie się 21 marca 2007 r.

W związku z organizacją konferencji "Dotrzymujemy słowa - Prawo i Sprawiedliwość dla Rodziny  "Bezpieczna i szczęśliwa rodzina - przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci
i młodzieży oraz ich wykluczeniu społecznemu"  Klub Parlamentarny "Prawo
i Sprawiedliwość"
zwraca się do samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji kościelnych
i wszelkich innych ośrodków podejmujących działania na rzecz dzieci, a w szczególności młodzieży
z prośbą o podzielenie się doświadczeniem i przesłaniem opisu ciekawych, autorskich programów wychowawczych (preferowane są działania  systemowe). Najciekawsze zostaną wyróżnione poprzez możliwość zaprezentowania się uczestnikom na warsztatach podczas konferencji (8 grup warsztatowych) i zamieszczone wraz z innymi ciekawymi programami w publikacji pokonferencyjnej. 

Swoje zgłoszenia do udziału w konferencji  można przesyłać na adres e - mail iwonamatuszczyk@wp.pl, dswiatkowska.kp-pis@kluby.sejm.pl lub faxem 022 694 17 31
do dnia 7 marca 2007 r., natomiast opis programów na adres e - mail iwonamatuszczyk@wp.pl, dswiatkowska.kp-pis@kluby.sejm.pl lub pocztą na adres: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ul. Wiejska 4/6/8, 00 - 902 Warszawa do dnia 20 lutego 2007 r.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl