Załaduj kalendarz
2018-12-17

Osadzeni z Zakładu Karnego z Nowym Wiśniczu ukończyli warsztaty w ramach projektu „WIĘZIENIE WIĘZI NIE WIĘZI”

W ramach finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego projektu Więzienie Więzi nie więzi, przeprowadzony został 40-godzinny cykl warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze dla ojców odbywających karę pozbawienia wolności. W bieżącym roku projekt był realizowany w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

W trakcie warsztatów zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w okresie od października do grudnia 2018 roku, 12 osadzonych ojców doskonaliło umiejętność budowania prawidłowych relacji z najbliższymi. Uczestnicy zajęć poznali sposoby prowadzenia rozmowy z dzieckiem, nabyli umiejętność słuchania dzieci, rozumienia ich potrzeb oraz stawiania wymagań i późniejszego ich egzekwowania. Zdobytą wiedzę uczestnicy projektu będą mogli skonfrontować w kontakcie ze swoimi bliskimi podczas widzeń.


W trakcie ostatniego spotkania odbywającego się w dniu 17 grudnia 2018r. Pani Małgorzata Cwener – prowadząca warsztaty wraz z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Panią Anną Boduch-Syc wręczyły uczestnikom dyplomy potwierdzające ukończenie szkolenia oraz książki pt. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" Adele Faber, Elaine Mazlish, oraz „NIE z miłości” Jespera Juul, dzięki którym uczestnicy Projektu uzyskali możliwość poszerzenia zdobytej podczas warsztatów wiedzy.


Projekt „Więzienie Więzi nie więzi” realizowany jest od roku 2010, kiedy to po raz pierwszy w warsztatach z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych wzięli udział osadzeni w Areszcie Śledczym w Krakowie – Podgórzu. W latach 2010-2017 projekt gościł na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych z terenu województwa małopolskiego.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie planuje kontynuację realizacji projektu w kolejnych latach.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl