Załaduj kalendarz
2015-03-17

Otwarty konkurs ofert z obszaru pomocy społecznej - organizacja Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 316/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zakłada się osiągnięcie następującego rezultatu:

a. organizacja małopolskiego forum uniwersytetów trzeciego wieku, w postaci Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Na powyższe zadanie w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2015 przeznaczono środki do kwoty ogółem 100 000 zł.

Wyboru oferty i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 08 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00

osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro)

lub

przesłanie oferty pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

Uchwała 316/15

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz oferty

Wzór umowy z załącznikami

Formularz sprawozdania

Informacje można uzyskać także w dziale Polityki Społecznej ROPS - tel. 12 422 06 36 wew. 21

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl