Załaduj kalendarz
2008-04-08

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu polityki społecznej na rok 2008.

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu polityki społecznej
Na zadania z pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2008 przeznaczono środki do kwoty do kwoty 355.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy zł), z czego:
  • 135.000 zł przeznacza się na zadania z zakresu polityki prorodzinnej
    i przeciwdziałanie przemocy,
  • 160.000 zł przeznacza się na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
  • 60.000 zł  przeznacza się na przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych,
Oferty realizacji zadań mogą być składane w terminie do 09 maja br.
 
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl