Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2013-11-05

Para Prezydencka zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Konkurs ma na celu wyłonienie samorządów, które podejmują długofalowe inicjatywy na rzecz wspierania i rozwoju rodziny. W konkursie wziąć udział mogą jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, które mogą w swej działalności pochwalić się prowadzeniem polityki prorodzinnej. Działania mogą mieć charakter wojewódzki, powiatowy czy gminny, mogą również dotyczyć partnerstw gminnych bądź powiatowych. Inicjatywy na rzecz rodziny mogą być realizowane we współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi lub podmiotami prywatnymi.

Konkurs obejmuje trzy kategorie działań:

  1. DOBRE RODZICIELSTWO. W tej kategorii mieszczą się: działania przyczyniające się do podnoszenia kompetencji rodzicielskich; wzmacniające rodziców w wypełnianiu ich ról; inicjatywy rodziców przy współpracy z samorządem, zwiększające satysfakcję z bycia rodzicem; inicjatywy przyczyniające się do podnoszenia świadomości na temat roli ojca w kształtowaniu osobowości dziecka; działania rodzin na rzecz krzewienia i podtrzymywania lokalnych tradycji i dziedzictwa.

  2. CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY – CZAS ROZWOJU. Kategoria ta obejmuje swym zakresem podejmowanie działań w obszarze organizowania czasu wolnego (w tym zajęć pozalekcyjnych) dzieci i młodzieży, wpływając na rozwój ich zainteresowań, pasji czy przyczyniając się do rozwoju sportowego.

  3. RODZINY WIELODZIETNE WARTOŚCIĄ DLA WSPÓLNOTY LOKALNEJ. Do kategorii tej zaliczymy inicjatywy samorządów wspierające rodziny wielodzietne poprzez np. Kartę Dużych Rodzin, budownictwo komunalne, ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Działania promujące pozytywny wizerunek dużej rodziny, jako istotnego elementu przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto wpisujemy tu inicjatywy na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, wszelkie aktywności wspierające rodziców w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 20 grudnia 2013r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/o-konkursie/regulamin-konkursu/formularz-zgloszeniowy/ i przesłać go pocztą tradycyjną bądź mailową na wskazany adres.

Konkurs ma charakter honorowy. Zwycięzca ma prawo posługiwać się tytułem Laureata, otrzymuje również dyplom i statuetkę. Nagrodą w Konkursie jest upowszechnianie rozwiązań wprowadzanych przez zwycięskie samorządy. Działania te mają służyć jako inspiracje i dobre praktyki w całej Polsce.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone na stronie http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/o-konkursie/


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl