Załaduj kalendarz
2016-05-16

Pierwsze spotkania doradców z kadrą DPS w ramach projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy”

W dniu 11 maja 2016 r. odbyły się pierwsze spotkania doradców z kadrą Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „BETANIA” w Miechowie.

Doradcy przedstawili główne założenia projektu, omówili dotychczasowe zmiany jakie wprowadzono w małopolskich domach pomocy społecznej w trakcie jego realizacji. Zaplanowano wraz z uczestnikami projektu kolejne działania, uczestnicy otrzymali również pierwsze zdania, wyznaczono termin kolejnych spotkań konsultacyjnych..

Projekt realizowany jest poprzez doradztwo, w tym spotkania konsultacyjno-doradcze obejmujące profesjonalizację kadr dwóch domów pomocy społeczne a także poprzez wizyty studyjne w wybranych domach pomocy, które w ubiegłych latach uczestniczyły w projekcie oraz stałą opiekę merytoryczną pracowników ROPS.

Obecnie realizowana jest już piąta edycja projektu, który w formie pilotażowej wraz z duńskimi partnerami realizowany był w latach 2002 – 2005.
Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało do tej pory  dziewięć małopolskich domów pomocy społecznej, efektami projektu objęto zatem ponad tysiąc niepełnosprawnych mieszkańców małopolskich domów pomocy.
Wszystkich zainteresowanych zasadami pracy wprowadzanej w ramach niniejszego projektu zachęcamy do lektury wcześniej wspomnianego Poradnika, która znajduje się w zasobach publikacji ROPS Kraków. 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl