Załaduj kalendarz
2013-08-09

PIERWSZE SZKOLENIA U BENEFICJENTÓW PROJEKTU "POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM"

Podczas gdy w całej Polsce piękna pogoda uprzyjemnia letni wypoczynek, pracownicy małopolskich domów pomocy społecznej oprócz wykonywania swoich obowiązków zawodowych, podnoszą swoje kwalifikacje. Osiem przedsięwzięć inwestycyjno-szkoleniowych jest w bardzo intensywnej fazie rozpoczęcia realizacji, a w części domów rozpoczęły się już pierwsze szkolenia personelu.

W większości projektów trwa okres wyłaniania wykonawców robót budowlanych i remontowych, a także wykonawców, którzy będą szkolili pracowników domów pomocy społecznej, gdzie realizowane są projekty z dofinansowaniem ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W trzech projektach realizowanych w Krakowie, Gorlicach i Zbyszycach kwestia realizatorów szkoleń została już rozstrzygnięta - pracownicy tych DPS biorą już udział w pierwszych zajęciach.

Od czerwca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej w Krakowie odbywają się zajęcia z psychologii, w lipcu odbywały się także zajęcia poświęcone diagnozie i terapii zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem oraz innym zaburzeniom, a w sierpniu poruszane będą zagadnienia teorii zachowania oraz kwestie autoagresji.

Drugim korzystającym z dofinansowania domem pomocy, którego pracownicy rozpoczęli szkolenia w tym okresie , jest dom przy ul. Michalusa 14 w Gorlicach. W lipcu brali oni udział w intensywnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej geriatrycznej oraz muzykoterapii, a  w sierpniu będą zdobywać także wiedzę i umiejętności w zakresie technik relaksacyjnych, psychoterapii i arteterapii dla osób z demencją.

Pracownicy DPS w Zbyszycach uczą się natomiast od początku sierpnia na szkoleniach jak codziennie aktywizować mieszkańców swojej placówki oraz stworzyć dobry indywidualny plan wsparcia dla każdego z nich.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl