Załaduj kalendarz
2006-06-30

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację PPWOW. 28/29 czerwca odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Banku Światowego w Warszawie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację PPWOW. 28/29 czerwca odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Banku Światowego w Warszawie.
W trakcie seminarium zostały przekazane informacje m.in. o podziale środków finansowych na województwa. Uczestnicy przedyskutowali także mechanizmy przeciwdziałania problemowi wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich w Polsce.
Umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich została podpisana 7 kwietnia br. Program ma trwać cztery lata, a w Małopolsce skorzystają z niego 24 wytypowane gminy.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl