Załaduj kalendarz
2010-06-16

Podsumowanie konferencji pn. "Regionalne i lokalne działania odpowiedzią na zachodzące procesy zmian demograficznych"

W dniu 14 czerwca 2010 r. w galeri "Kotłownia" przy Politechnice Krakowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w IV Małopolskim Konkursie Literackim "Nasz wspólny czas" połączone z konferencją pn. "Regionalne i lokalne działania odpowiedzią na zachodzące procesy zmian demograficznych". Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, natomiast honorowy patronat sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara oraz media: Telewizja Kraków i Radio Kraków.

Uroczystość została zainagurowana przez Panią dyrektor ROPS w Krakowie- Wiolettę Wilimską, która wprowadziła wszystkich w temat starzenia się społeczeństwa.
Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Pani profesor Stanisławy Golinowskiej, które opowiedziała o koncepcji powstającego dokumentu „Wyzwania  Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne”. Dokument ten opracowywany jest przez specjalnie powołany zespół zadaniowy na czele z Panią profesor Golinowską. Za powstanie dokumentu odpowiada Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Po pierwszym wykładzie został odczytany werdykt IV Małopolskiego Konkursu Literackiego "Nasz wspólny czas" przez przewodniczącą Kapituły Konkursowej- Katarzynę Wojtanowicz. Konkurs prowadzony był od marca do końca kwietnia br a jego celem było zaprezentowanie sposóbów na wspólne spędzanie czasu dziadków z wnukami oraz danie możliwości rodzinom na stworzenie wspólnego dzieła.
Prace literackie były zbierane w dwóch kategoriach wiekowych: do I kategorii zaliczono wnuków uczęszczających do szkół podstawowych a do II uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Pani dyrektor Wioletty Wilimskiej oraz Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Elżbiety Zięby.
Główne nagrody były finansowe, odpowiednio za I miejsce -500 zł, za drugie- 400 zł a za trzecie- 300 zł. Ponadto uczestnicy otrzymali upominki od Województwa Małopolskiego.

 

Po odczytaniu werdyktu kontynuowano wykłady naukowe. W pierwszej kolejności wystąpiła Pani Agnieszka Turkot- pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego- psycholog kliniczny i psychoterapeuta PTP. Wystąpienie odnosiło się głównie do zmian psychologicznych i społecznych jakie niesie za sobą starość.
Przed przerwą swój wykład wygłosiła dr Jolanta Perek- Białas z Instytutu Socjologii UJ na temat odpowiedzi instytucji publicznych na proces starzenia się  społeczeństwa w Małopolsce. Pani Perek- Białas również jest członkiem zespołu zadaniowego opracowującego dokument dotyczący starzenia się społeczeństwa. Jej prezentacja głównie przedstawiała zasoby województwa pod względem instytucjonalnym, zwracając przy tym uwagę na stale rosnące potrzeby w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Po przerwie prezentowane były dobre przykłady działań w Województwie oraz metody, które można wykorzystać do aktywizacji osób starszych.
Na temat Centrów Aktywności Lokalnej opowiedziała słuchaczom Pani Małgorzata Głuszak z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, która była opiekunem merytorycznym projektu "CAL-a naprzód- nowa jakość integracji społecznej w Małopolsce”. Następnie zostały pokazane działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie- uczestnika wyżej wymienionego projektu. W Miechowie, w miejscu w którym jest największy odsetek osób starszych, z inicjatwy kierownika GOPS Pana Lecha Kochańskiego został utworzony Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którego powstaniu moglismy usłyszeć.
O ekonomii społecznej i działaniach Diecezjalnego Centrum Ekonomii Społecznej opowiedział Pan Paweł Wyszomirski a na koniec konferencji zostały zaprezentowane działania na rzecz osób starszych we Frankfurcie nad Menem, które przedstawiła Pani Katarzyna Wojtanowicz- kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

Wnioski z konferencji są takie, że znajdujemy się w bardzo ważnym momencie zachodzących zmian i bardzo ważne jest aby podejmować konkretne działania odpowiadające na proces starzenia się społeczeństwa. Przede wszystkim należy udzielać większego wsparcia organizacjom pozarządowym ze strony Samorządu aby mogły się rozwijać i obejmowac swoją działalnością jak największą liczbę osób i  współpracować przy tworzeniu spójnej polityki wobec osób starszych.
Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i Wasze głosy w dyskusji.

 

 

 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl