Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium
2015-05-13

Posiedzenie Kapituły Konkursowej VIII Małopolskiego Konkursu "JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓŹNIEJ".

W dniu 13 maja w siedzibie ROPS w Krakowie odbyło się posiedzenie kapituły konkursowej VIII MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH „JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓŹNIEJ”.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2015 r. podczas uroczystej Gali w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ul. Św. Wawrzyńca 15, na którą już serdecznie zapraszamy!

Konkurs skierowany do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest:

- promowanie rodziny,

- sprowokowanie refleksji nad przyszłością,

- pogłębienie świadomości na temat wartości i roli rodziny oraz szczęśliwego dzieciństwa w życiu każdego człowieka,

- wzmocnienie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych,

- integrowanie środowiska rodzinnej pieczy zastępczej,

- budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych w społeczeństwie,

- zachęcanie do podejmowania roli rodzica zastępczego lub adopcyjnego


Organizator Konkursu przewidział dwie kategorie prac konkursowych:

- rodzinne,

- indywidualne

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rzeźba, płaskorzeźba), audio-wizualnej (krótkie filmy, reportaże, fotoreportaże rodzinne, albumy rodzinne) i literackiej (poezja, proza, komiks).

Termin składania prac upłynął dnia 30 kwietnia 2015r.


Do Konkursu wpłynęło 61 prac
, w tym:

- 18 prac w kategorii rodzinnej

- 43 prac w kategorii indywidualnej,

W regulaminowym czasie wpłynęło 55 prac, z czego:

- 16 prac rodzinnych

- 39 prac indywidualnych

Spośród zgłoszonych w regulaminowym czasie prac kategorii rodzinnej - 14 to prace plastyczne, 1 stanowi wiersz oraz 1 nagranie-film.

Wśród zgłoszonych w regulaminowym czasie 39 prac indywidualnych w formie literackiej wpłynęło 5 prac ( w tym 1 wiersz, 4 opowiadania), a w formie plastycznej wpłynęły 34 prace.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż w dniu 13.05.2015 r. obradowała Kapituła Konkursu „JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓŹNIEJ” w składzie:

Przewodnicząca:

1. Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:

2. Maria Siuda - Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego

3. Jolanta Kozłowska - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

4. Aneta Kosiba - Dział Polityka Społeczna ROPS w Krakowie

5. prof. KA, dr hab. Teresa Olearczyk - Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie

6. prof. ASP, dr hab. Bogusława Bortnik-Morajda - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

7. dr Anita Całek - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieKapituła Konkursu, uwzględniając spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu, wartość merytoryczną, oryginalność pomysłów i formę nadesłanych prac, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia.


Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2015 r. podczas uroczystej Gali w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ul. Św. Wawrzyńca 15, na którą już serdecznie zapraszamy!

Zapisy telefoniczne lub e-mailowe na wydarzenie trwają do dnia 22 maja 2015 r.
(osoba do kontaktu: Anna Boduch-Syc tel. 12 422 06 36 w. 21 e-mail asyc@rops.krakow.pl)


Ramowy plan wydarzenia


ma__opolska_1

patronat_konkurs_adopcja

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl