Załaduj kalendarz
2016-05-17

Posiedzenie Kapituły Konkursu "MOJA RODZINA - historia pędzlem i piórem opowiedziana"

W dniu 17 maja w siedzibie ROPS w Krakowie odbyło się posiedzenie kapituły konkursowej IX Małopolskiego Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych „MOJA RODZINA – historia pędzlem i piórem opowiedziana”.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 maja 2016 r. w trakcie Małopolskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i towarzyszącej im konferencji „Dziecko w rodzinie zastępczej – wielokierunkowość oddziaływań systemu pieczy zastępczej”, która odbędzie się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39.

Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego.


Celem konkursu jest:

- promowanie rodziny,

- sprowokowanie refleksji nad przyszłością,

- pogłębienie świadomości na temat wartości i roli rodziny oraz szczęśliwego dzieciństwa w życiu każdego człowieka,

- wzmocnienie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych,

- integrowanie środowiska rodzinnej pieczy zastępczej,

- budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych w społeczeństwie,

- zachęcanie do podejmowania roli rodzica zastępczego lub adopcyjnego


Organizator Konkursu przewidział dwie kategorie prac konkursowych:

- rodzinna praca literacka - napisana w dowolnym gatunku literackim (bajka, fraszka, baśń, legenda, opowiadanie, itp.), posiadająca tytuł własny, max. 2 strony maszynopisu lub wydruku komputerowego.

- indywidualna praca plastyczna - w dowolnej formie plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane).


W regulaminowym terminie do Konkursu wpłynęło 49 prac, z czego:

- 17 prac rodzinnych

- 32 prace indywidualne


Spośród zgłoszonych w regulaminowym czasie prac w kategorii rodzinnej - 11 to zgodnie z regulaminem prace literackie, zaś 6 to prace plastyczne.


Wśród zgłoszonych w regulaminowym czasie prac indywidualnych – 28 to zgodnie z regulaminem prace plastyczne, zaś 4 prace zostały złożone w formie literackiej.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż w dniu 17.05.2016 r. obradowała Kapituła Konkursu „MOJA RODZINA - historia pędzlem i piórem opowiedziana” w składzie:

Przewodnicząca:

Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:

Wojciech Grzeszek - Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM
dr Anita Całek - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Natalia Buchta - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Urszula Turyna - Ośrodek Psychoterapii Mały Książę
Edyta Sokoła - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
Aneta Kosiba - Kierownik Zespołu Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, Dział Polityki Społecznej ROPS w Krakowie


Kapituła Konkursu, uwzględniając spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu, wartość merytoryczną, oryginalność pomysłów i formę nadesłanych prac, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia.


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu!!!

Prezentacja151

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl