Załaduj kalendarz
2019-04-07

Posiedzenie MAŁOPOLSKIEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dzisiaj w Auditorium Maximum UJ, przy udziale Pani Marty Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, odbędzie się kolejne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego tematem przewodnim jest prezydencki projekt ustawy o centrach usług społecznych.

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES) to organ opiniująco-doradczy Województwa Małopolskiego w obszarze ekonomii społecznej liczący 30 członków (przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu). Dzisiejsze spotkanie odbędzie się w formule otwartej – weźmie w nim udział ponad 100 przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych obszarem usług społecznych.

Prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) opracowany został przez zespół ekspertów skupionych przy Narodowej Radzie Rozwoju pod przewodnictwem dr. hab. Marka Rymszy, który będzie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu MKRES. Projekt ustawy jest odpowiedzią na zachodzące zjawiska społeczne, w szczególności proces starzenia się społeczeństwa, skutkujące wzrostem zapotrzebowania na organizowane przez władze publiczne usługi społeczne. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy tworzą ramy prawne mające ułatwić samorządom gminnym integrację i koordynację różnego rodzaju usług społecznych, przy wykorzystaniu nowej jednostki organizacyjnej – centrum usług społecznych (CUS).

Projekt zakłada, że centra usług społecznych będą tworzone przez zainteresowane gminy:

1. przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej (samodzielna gmina),
albo
2. przez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin – wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

  • Gminy będą miały możliwość realizowania, za pośrednictwem centrum, już świadczonych usług społecznych, jak również przekazywania do realizacji przez centrum nowych usług społecznych (jako zadań własnych fakultatywnych).
  • W centrach będą prowadzone także działania adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej. Za realizację tych działań będzie odpowiedzialny organizator społeczności lokalnej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl