Załaduj kalendarz
2013-06-28

Powiat Myślenicki Laureatem Konkursu ,,Samorządowy Lider Zarządzania – usługi społeczne 2013”

W dniu 24 czerwca 2013 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono wyniki konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – usługi społeczne”, przeprowadzonego w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”.

Powiat Myślenicki otrzymał zaszczytny tytuł ,,SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2013 USŁUGI SPOŁECZNE” w dziedzinie: pomoc społeczna, w kategorii: powiaty. W tej kategorii finalistami konkursu zostały trzy powiaty z Polski. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich wyłoniła Laureata - Powiat Myślenicki, a wyróżnienie otrzymały Powiat Gliwicki i Powiat Sanocki.    

Nagrodzono działania „Prometeusz - Nadzieja, Pomoc, Zamiana. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim” realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. To wielkie wyróżnienie dla Powiatu Myślenickiego, potwierdzenie, że realizowane przez zespół OIKiP w Myślenicach działania są unikatowe, a jednocześnie świadczone na bardzo wysokim poziomie.

OIKiP w „Prometeuszu” zawarł istotę działań pomocowych – wsparcia skierowanego do wszystkich mieszkańców naszego powiatu doświadczających rożnego typu kryzysów, które nie leczone mogą w prostej linii prowadzić do różnego typu zaburzeń, a także skutkować przemocą. Najistotniejszą cechą projektu jest to, iż dla skutecznego osiągnięcia celu Powiat Myślenicki zjednoczył nie tylko samorządy gminne wchodzące w skład powiatu, ale również inne instytucje i organizacje społeczne.

Przyznając nagrodę kapituła doceniła unikatowość i nowatorstwo w działaniach, współpracę ze środowiskiem naukowym – Instytut Psychologii Stosowanej UJ (opieka merytoryczna, superwizja, praktyki studenckie), wykorzystanie w pracy wolontariuszy, zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów.

W uroczystej konferencji w Senacie RP uczestniczyli przedstawiciele naszego powiatu: Tomasz Suś – Wicestarosta Myślenicki i Sylwia Michalec – Jękot Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, którzy odebrali okolicznościowy dyplom (na zdjęciu).

- Niezmiernie się cieszę. Tworząc Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach liczyliśmy na aktywność jej pracowników. Ten sukces pokazuje, że warto pracować nad zmianą społeczną. Pragnę jednak podkreślić i to, że jest to także sukces wszystkich jednostek pomocowych działających na terenie naszego powiatu i przede wszystkim wyróżnienie dla całego Powiatu Myślenickiego. - powiedział Józef Tomal Starosta Myślenicki.

- Jesteśmy najlepsi w Polsce wśród powiatów! To ogromny i historyczny sukces naszego powiatu. Cieszy mnie, on tym bardziej, że nowa jednostka Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którą utworzyliśmy w br. nie zawodzi lecz pracuje pełną parą i jest gotowa działać w obszarze nowoczesnego wsparcia społecznego. Doceniono kompleksowość naszych działań w obszarze pomocy społecznej. Otrzymaliśmy wiele gratulacji od obecnych oficjeli, a także kontrkandydatów do tytułu. To niezwykle miłe brać udział w tak prestiżowej i owocnej dla nas uroczystości. – skomentował osiągnięcie Powiatu Myślenickiego Tomasz Suś Wicestarosta Myślenicki.

- Z tego projektu należy brać przykład. To wzór do naśladowania dla innych. Jesteśmy pod wrażeniem. - powiedział Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich, który omawiał projekty z zakresu pomocy społecznej.

- Doceniono pracę wielu ludzi zaangażowanych w ideę ,,Prometeusza”. Myślę, że w przyszłości ,,Prometeusz” może stać się swoistą marką naszego powiatu. Moja radość jest tym większa, że doceniono działania OIKiP, który od 2005 roku pracuje nad zmianą społeczną w powiecie. W ubiegłym roku wspólnie z PCPR cieszyliśmy się także ze zdobycia tytułu laureata w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. OIKiP to wiele twórczych osób, świetnych i bardzo pracowitych specjalistów, którzy swoją prace traktują jak misję gotowi nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych, a kryzys zaskakuje… Potrzeby powiatu są ogromne, ale i jego potencjał jest wielki. Mam nadzieje, ze będziemy mogli jeszcze lepiej służyć społeczności lokalnej - podkreśliła Sylwia Michalec – Jękot Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Opracowanie: WPSiFE    

zdj_nr_1_SLZ_wr__czenie_dyplomuzdj_nr_2


Powiat Myślenicki - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach jest zwycięzcom III Małopolskiego Konkursu "Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu gminnym w 2012 roku.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl