Załaduj kalendarz
2016-11-17

Poznaliśmy Seniora i Seniorkę Roku X jubileuszowej edycji Plebiscytu "Poza Stereotypem - Senior Roku 2015"

W dniu 16 listopada 2016 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w X Małopolskim Plebiscycie „POZA STEREOTYPEM - Senior Roku 2015”.

Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku” zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz dziesiąty. Plebiscyt pozwala wyłonić nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności.


W dotychczasowych edycjach Plebiscytu tytułem Seniora i Seniorki nagrodzono 18 seniorów oraz przyznano 33 wyróżnienia.


Statuetki i dyplomy nagrodzonym w X Plebiscycie "Poza Stereotypem - Senior Roku 2015" wręczyli Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


Tytuł Seniorki Roku 2015 otrzymała Pani Lidia Jaźwińska z Tarnowa

Laureatka aktywnie działa na rzecz środowisk senioralnych piastując funkcję Przewodniczącej Tarnowskiej Rady Seniorów, funkcję członka Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a także obowiązki sekretarza komisji ds. promocji i kontaktów zewnętrznych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów zaangażowany w realizację przedsięwzięć w obszarze polityki społecznej.


Tytuł Seniora Roku 2015 został przyznany Panu Włodzimierzowi Rożejowskiemu z Nowego Sącza

Laureat – 100-latek – legendarna postać w środowisku nowosądeckim zaangażowana w pomoc na rzecz społeczności lokalnej, bezinteresowne działania dla innych ludzi oraz wspieranie potrzebujących. Człowiek wielkiej pogody ducha, skromności i uczciwości. Zegarmistrz z zawodu, sportowiec – wielokrotnie tytułowany - z zamiłowania, który w wieku 90 lat zdobył Mistrzostwo Świata w swojej kategorii w biegu na 100 m. Nestor sądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.


Nagrodą w Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior Roku” są statuetki autorstwa Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Pana Krzysztofa Nitscha - artysty rzeźbiarza, znanego i cenionego w kraju i za granicą, Laureata wielu nagród i wyróżnień. Prace Profesora znajdują się w zbiorach wielu muzeów w kraju i zagranicą, m.in. w British Museum w Londynie, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Sportu w Lozannie, Muzeum Toyamura w Japonii. Pan Profesor jest autorem wielu znakomitych prac, m.in. Medalu 25-lecia Wolności, który wykonał na zlecenie Prezydenta RP. Techniką wykonania statuetki Senior Roku jest odlew w brązie patynowany, werniksowany. Każda statuetka jest unikatowa i posiada swój numer oraz sygnaturę.


Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Irena Piotrowska-Wesołowska z Krakowa – silnie związana ze środowiskami kombatanckimi, założycielka Funduszu Pomocy Żołnierzom AK, którego była Przewodniczącą przez 10 lat. Zaangażowana w podtrzymywanie pamięci narodowej, w szczególności poprzez przekazywanie eksponatów do muzeów i bibliotek, czynny udział w uroczystościach patriotycznych oraz uczestnictwo w lekcjach historii w szkołach średnich.


Pani Barbara Szwajcowska ze Skały
– zasłużona działaczka ruchu spółdzielczego, dziennikarka, publikująca w Gazecie Krakowskiej, Redaktorze oraz lokalnych gazetach regionalnych. Założycielka Klubu Seniora w Skale oraz pierwsza przewodnicząca jego Zarządu. Aktywnie zaangażowania w działania na rzecz seniorów – organizację spotkań, akcji i wyjazdów oraz udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych.


Pan Stanisław Świerkosz z Proszowic
– zaangażowany w działania na rzecz środowisk senioralnych, przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, inicjator powołania Koła Terenowego we wsi Szczytniki. Organizator szeregu imprez, wyjazdów, prelekcji, koncertów, odczytów, spotkań jubileuszowych, wspierający działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Proszowicach prowadzonego pod egidą Uniwersytetu Rolniczego.


Pan Antoni Wiatr z Krakowa
– aktywnie działający na rzecz środowiska seniorów, działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im Papieża Jana Pawła II, przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów, silnie zaangażowany w działalność organizacji kombatanckich. Współinicjował powstanie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów.


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!Należy zaznaczyć, iż każda z nominowanych osób jest wyjątkowa, wzbudzająca ogromy podziw i szacunek. Dlatego poniżej przedstawiamy wszystkich pozostałych kandydatów nominowanych do tytułu Senior Roku 2015:

Pani Maria Hummel-Kozakiewicz z Krakowa

Pani Emilia Kamińska z Brzeska

Pani Stanisława Pyrdek z Krzeszowic

Pani Janina Saniternik z Krakowa

Pani Józefa Krawczyk z Bolesławia

Pani Maria Korody-Chrzan z Nowego Wiśnicza

Pani Maria Gdowska z Dąbrowy Tarnowskiej

Pani Elżbieta Rydzyk-Molęda z Krakowa

Pani Maria Lubańska z Lipnicy

Pan Stanisław Krokoszyński z Krakowa

Pan Jerzy Leszczyński z Krakowa

Pan Włodzimierz Galaciński ze Skawiny

Pan Stanisław Kornaś z Gnojnika

Pan Jan Ziółko z Krakowa

Pan Stefan Styczeń z Drwinii

Pan Michała Pawluśkiewicz z Krakowa

Pan Albin Ksieniewicz z KrakowaDodatkowo nagrodzeni zostali seniorzy, którzy otrzymali najwięcej głosów w głosowaniu Czytelników Dziennika Polskiego.

Tytuł Seniora Publiczności 2015 Czytelników Dziennika Polskiego zdobył Pan Włodzimierz Galaciński, a Seniorką Publiczności 2015 Czytelników Dziennika Polskiego została Pani Janina Saniternik.

Ponadto wśród wyróżnionych w głosowaniu Dziennika Polskiego znaleźli się: Stanisław Świerkosz, Stefan Styczeń, Maria Lubańska oraz Lidia Jaźwińska.Jubileuszowa gala Plebiscytu była wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla zaproszonych gości, ale także dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, który został odznaczony medalem Polonia Minor przyznanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego za zaangażowanie w kreowanie polityki społecznej oraz pracę na rzecz Małopolski.Galę wręczenia nagród w Konkursie uświetnił występ Pana Andrzeja Sikorowskiego.Tegoroczny Plebiscyt odbywał się pod honorowym patronatem Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Patronat medialny nad Konkursem sprawowali Dziennik Polski i Głos Seniora.

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl