Załaduj kalendarz
2012-06-22

Praca, która jest pasją - wizyta studyjna w DPS w Zebrzydowicach

W pięknej scenerii ogrodu i XVI-wiecznych murów klasztornych oo. Bonifratrów w Zebrzydowicach mieści się Dom Pomocy Społecznej, w którym miała miejsce wizyta studyjna dla przedstawicieli domów pomocy społecznej z Małopolski.
Z pracy uczynić przygodę – to swoiste motto, które przyświeca pracownikom Domu Pomocy Społecznej zakonu oo. Bonifratrów w Zebrzydowicach, a ich praca na rzecz mieszkańców jest pełna pasji i radości.  

Pani Renata Mikołajek – dyrektor ośrodka oraz Pan Grzegorz Piotrowski kierownik WTZ w swoich prezentacjach podkreślali znaczenie wspólpracy, która sprzyja motywacji do pracy, a towarzyszący tej pracy relaks, szkolenia i zajęcia integracyjne skutecznie przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu. Ważnym aspektem przeciwdziałającym wypaleniu jest spory udział wolontariuszy w pracy tego ośrodka. O korzyściach jakie przynosi praca z wolontariuszami i wielu dobrych praktykach z tego obszaru wdrożonych w ośrodku opowiadała Pani Marta Grabek –Niekraszewicz – koordynator wolontariatu.

Zbieżnym z „duńskim” modelem pracy w DPS jest funkcjonujący tutaj model pracy zespołowej – którego pracę prezentowała Pani Katarzyna Głowacz. Jest on alternatywną metodą aktywizacji pracowników, a podobnie jak w modelu duńskim, jego podstawą jest indywidualne podejście do mieszkańców przez personel.
Ciekawym doświadczeniem dla uczestników było również zwiedzanie kilku pracowni działających w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rękodzieła, które zostały tutaj stworzone, również emanują pasją i pięknem, czyniąc to urokliwe miejsce jeszcze bardziej wyjątkowym.

Zdjęcia można obejrzeć na stronie
www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl