Załaduj kalendarz
2015-03-03

Prezentujemy formularz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 – IV edycja

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotował formularz OZPS i wytyczne jego wypełniania.

Mamy nadzieję, że zapoznanie się z dokumentami ułatwi i przyspieszy gromadzenie danych, którymi należy zasilić internetowy formularz w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Jego uruchomienie nastąpi – jak wynika z informacji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS – 17 marca b.r. Termin jest uwarunkowany koniecznością zakończenia sprawozdawczości w systemach zewnętrznych (systemach informatycznych CAS – obszar pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej; POMOST; MEN-SIO; GUS), z których będą zasilane dane formularza OZPS.

Formularz OZPS DLA IV EDYCJI 2014/2015 do pobrania tutaj.

Wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS do pobrania tutaj.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl