Załaduj kalendarz
2006-05-15

Projekt "DZIELNI-SAMODZIELNI"

Centum Edukacji i Profilaktyki w Bielsku-Białej zaprasza do uczestnictwa w kolejnym projekcie, którego realizacja rozpocznie się od 1 stycznia 2007r. 

Projekt pod nazwą "DZIELNI-SAMODZIELNI" adresowany jest  w szczególności do wychowanków państwowych domów dziecka w wieku od 15 do 18 lat oraz wychowawców, nauczycieli i młodzieży, zarówno domów dziecka jak i szkół, do których uczęszczają większe grupy wychowanków tychże domów. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących celów:

  • zwiększenie samodzielności i kształtowanie odpowiedzialności za swoje życie
  • rozwój aktywności i inicjatywy.

Konsekwencją udziału w projekcie ma być lepsze przygotowanie beneficjentów do wejścia w dorosłe życie oraz radzenie sobie w grupie społecznej i na rynku pracy. W pracy z opiekunami i nauczycielami chcemy poszerzać kompetencje oraz umiejętności aktywnej pracy z grupą, budowania w zespołach sprzyjajacej atmosfery zrównożonemu rozwojowi młodych ludzi.

Więcej informacji oraz zgłoszenia udziału w projekcie pod nr tel. 033 814-46-28 lub

www.centrum-edukacji.com, mail: biuro@centrum-edukacji.com

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl