Załaduj kalendarz
2015-05-29

Projekt "Wczesne wspomaganie - Wspólne działanie" wyróżniony!

29 maja 2015 r. odbyła się gala wręczenia nagród w Konkursie „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”, w którym projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie otrzymał wyróżnienie.
Rada Nagrody doceniła działania projektowe ROPS Kraków, w zakresie tworzenia warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, w obszarze dostępności usług z zakresu leczenia i rehabilitacji.

Podczas konferencji „Powrót rodziców dzieci niepełnosprawnych na rynek pracy, szanse i bariery” organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wioletta Wilimska odebrała wyróżnienie za realizację projektu "Wczesne wspomaganie - Wspólne działanie”. 

Rada Nagrody doceniła działania projektowe ROPS Kraków, w zakresie tworzenia warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, w obszarze dostępności usług z zakresu leczenia i rehabilitacji.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Celem realizacji projektu Wczesne Wspomaganie - Wspólne Działanie było wsparcie dziecka z niepełnosprawnością oraz jego rodziny.
W toku realizacji działań projektowych zorganizowano szereg interdyscyplinarnych spotkań lokalnych instytucji: pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty oraz organizacji pozarządowych, w trakcie których zapewniono konsultacje merytoryczne oraz wsparcie doradcy.

Łącznie w latach 2013-2014 w ramach projektu odbyło się ponad 20 spotkań, w których uczestniczyło ponad 200 uczestników, działania projektowe obejmowały obszar - 3 powiatów wadowicki (PCPR), bocheński (PCPR), dąbrowski (PCPR).


W wyniku analizy raportów otrzymanych po realizacji projektu i zawartych w nich wnioskach zdecydowano o podjęciu działań w celu budowy modelu wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji. Prace w tym kierunku zostały podjęte poprzez powołane przez ROPS Kraków w ramach Regionalnej Platformy Współpracy grono ekspertów oraz praktyków realizujących wczesne wspomaganie. Opracowany model pozwoli na stworzenie wielospecjalistycznego lokalnego systemu wczesnej interwencji.

Informacje o wyróżnionym projekcie

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl