Załaduj kalendarz
2009-11-23

"Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Postępowanie w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci. Diagnoza Zespołu FAS, FAE".

5 grudnia br., w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie, odbędzie się konferencja pt. "Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Postępowanie w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci. Diagnoza Zespołu FAS, FAE".

Fundacja Mederi, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają pracowników służby zdrowia do udziału w VI konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji i uzyskania punktów edukacyjnych od Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Fundacji Mederi: www.czd.pl/~mederi bądź do pobrania tutaj

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl