Załaduj kalendarz
2014-09-12

Przed nami konferencja: "Poznać, zrozumieć, pomóc. Młodzież wyzwaniem służb społecznych"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza na konferencję „Poznać, zrozumieć, pomóc. Młodzież wyzwaniem służb społecznych”, która odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 9:30 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.

Konferencja skierowana jest do pracowników Służb Społecznych tj. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówek Wsparcia Dziennego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Podczas tegorocznej konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące problemów współczesnej młodzieży i wyzwań, jakie w związku z nimi stoją przed przedstawicielami służb społecznych. Przedstawienie najnowszych zagadnień z tego obszaru będzie stanowiło punkt wyjścia do dyskusji nad możliwościami pracy poszczególnych instytucji w kontekście omawianych problemów.

Konferencję rozpocznie przegląd wyników badań dotyczących kondycji współczesnej młodzieży. Przedmiotem dalszych rozważań będą trzy tematy: współczesne uzależnienia, jakie dotykają młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem syndromu hikikomori, seksualność młodzieży oraz problematyka dzieci ulicy, w tym żebractwo dzieci i młodzieży. Kluczowym punktem konferencji będą panele dyskusyjne stanowiące rozwinięcie podjętych w wystąpieniach problemów, w trakcie których uczestnicy poszukiwać będą możliwości i metod pracy z młodzieżą w kontekście zadań realizowanych przez instytucję.


Plan konferencji

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia oraz zadeklarowanie udziału w wybranym panelu do dnia 19 września 2014 r. telefonicznie: (12) 422 06 36 wew. 21.

MS

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl