Załaduj kalendarz
2018-04-19

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłuża do 26.04.2018 r. nabór NA NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

JEDNODNIOWE:

- Szkolenie nr 1 pn. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze”

- Szkolenie nr 2 pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej” (szkolenie tylko dla POW)

- Szkolenie nr 3 pn. „Jak budować swój autorytet? Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą? (szkolenie dla wychowawców, pedagogów i psychologów)

- Szkolenie nr 4 pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”

- Szkolenie nr 5 pn. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”

- Szkolenie nr 6 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia”

- Szkolenie nr 7 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”


DWUDNIOWE:

Szkolenie nr 8 pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży” (nabór uzupełniający do szkolenia dla placówek wsparcia dziennego).


Uwaga! Dana osoba w ramach naboru prowadzonego od 11 kwietnia 2018 r. może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno spośród szkoleń nr 1-7 oraz dodatkowo na szkolenie nr 8.


Szczegółowe informacje dot. kryteriów naboru oraz zasad składania Formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej ROPS w Krakowie w zakładce:


Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej: Nabór na szkolenia i superwizję


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl