Załaduj kalendarz
2018-04-23

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłuża nabór na następujące SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK/INSTYTUCJI/PODMIOTÓW SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

- Szkolenie nr 2 pn. „Ocena i motywowanie pracowników”

- Szkolenie nr 3 pn. „Zarządzanie stresem - jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego skutki”

- Szkolenie nr 4 pn. „Zarządzanie konfliktem w zespole”

- Szkolenie nr 6 pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Szczegółowe informacje dot. kryteriów naboru oraz zasad składania Formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej ROPS w Krakowie w zakładce:

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej: Nabór na szkolenia i superwizję


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl