Załaduj kalendarz
2015-10-16

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015"

Do 26 października 2015 r. został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Konkursu "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015".

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.


Ocenie podlegać będą działania Pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym podejmowane w 2015 roku.


Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 26 października 2015 roku:

•    w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl

•    oraz w wersji papierowej na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21


Regulamin Konkursu


Formularz uczestnictwa


loga

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl