Załaduj kalendarz
2007-11-23

Referent ds. zabezpieczenia społecznego - miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS/110-11/07

Informacja o wyniku naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:
Pan Jakub Skowron zamieszkały w Tarnowie, Pani Anna Szlama zamieszkała w Krakowie oraz Pani Renata Nowakowska zamieszkała w Zabierzowie Bocheńskim
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydaci posiadają wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiadają doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl