Załaduj kalendarz
2014-03-25

Regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza "Oceny zasobów pomocy społecznej"

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej opracował „Regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS w CAS”. Wytyczne powstały w oparciu o ustalenia z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie podjęte podczas konferencji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013”.
Uwzględnienie wytycznych jest niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularzy OZPS oraz umożliwi porównywalność danych za poszczególne lata.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Do dnia 30 kwietnia ocena winna być przedstawiona radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej znajduje się formularz przygotowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pacy i Polityki Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, który pełni funkcję narzędzia oceny.

Zespół Obserwatorium opracował „Regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS w CAS”, które są uzupełnieniem objaśnień umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne opracowano w oparciu o ustalenia z konferencji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013”, która odbyła się 21 marca 2014 r. w Krakowie. Są one wynikiem uzgodnień ROPS w Krakowie i przedstawicieli małopolskich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy uczestniczyli w konferencji. Uwzględnienie wytycznych jest niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularzy OZPS oraz umożliwi porównywalność danych za poszczególne lata.

Regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS do pobrania tutaj.
Dodatkowe regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS do pobrania tutaj.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl