Załaduj kalendarz
2015-03-16

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ponownie wyróżniony!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie otrzymał wyróżnienie za realizację projektu "Wczesne wspomaganie - Wspólne działanie” w ramach konkursu „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”
Rada Nagrody doceniła działania ROPS Kraków podjęte w ramach realizowanego projektu w zakresie tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności usług z zakresu leczenia i rehabilitacji.

Znamy już wyniki konkursu - „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami” organizowanego przez Fundację IMAGO oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Rada Nagrody doceniła działania ROPS Kraków podjęte w ramach realizowanego projektu w zakresie tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności usług z zakresu leczenia i rehabilitacji.

Dokonując oceny projektów Rada brała pod uwagę między innymi kryterium oryginalności działań, ich trwałości i możliwości kontynuacji czy też realizacji przez inne podmioty. Ponadto doceniano również podjęcie współpracy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi, realizację polityki równych szans oraz działania o charakterze systemowym a także działania zmierzające do zwiększania aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dzieciom kompleksowej opieki i rehabilitacji.

Wręczenie statuetki oraz dyplomu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która planowana jest pod koniec maja 2015 r. podczas konferencji organizowanej przez FIRR w ramach realizowanego projektu „Równe szanse rodziców niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl