Załaduj kalendarz
2014-11-14

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminarium pn. "Przygotowanie dziecka do zmiany środowiska rodzinnego"

Seminarium odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali 106 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72 b, Kraków, w godzinach 9.00 – 15.00.

Podczas seminarium podjęta zostanie tematyka znaczenia wsparcia dziecka i jego rodziny w czasie kryzysu związanego z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Ponadto omówiony zostanie temat budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie zastępczej/adopcyjnej w momencie zmiany środowiska rodzinnego oraz przeanalizowane będą wady i zalety kontaktów reintegracyjnychz perspektywy rodzica biologicznego, rodzica zastępczego/adopcyjnego oraz z perspektywy dziecka.

Seminarium skierowane jest do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych specjalistów bezpośrednio pracujących z rodzinną pieczą zastępczą.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: asyc@rops.krakow.pl do dnia 26.11.2014 r. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl