Załaduj kalendarz
2012-10-08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej włączając się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ogłasza Małopolski konkurs dla dzieci, młodzieży pt. „Pasja łączy pokolenia”.

Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty Główną ideą konkursu jest twórcza integracja pokoleń. Konkurs ma również na celu ukazanie więzi międzypokoleniowej i obszarów, w których oba pokolenia mogą inspirować i uczyć się od siebie nawzajem. Konkurs przewiduje dwie kategorie konkursowe: a) Seniorzy ( 55+) wraz z  uczniami szkół podstawowych b) Seniorzy ( 55+) wraz z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (I p., sekretariat) lub nadsyłać pocztą   w terminie do 15 listopada 2012 r. Decyduje data wpływu pracy. Regulamin Konkursu
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl