Załaduj kalendarz
2015-03-23

Rekrutacja na kurs "Asystent rodziny"

Pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Małopolski zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy na stanowisku asystenta rodziny.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, w tym poznanie praw i obowiązków, zadań i uprawnień jakie stoją przed asystentem rodziny, poznanie metod pracy z rodziną dysfunkcyjną oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny. Szkolenie obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych i jest oparte o Ustawę  o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności osoby przygotowujące się do pracy na stanowisku asystenta rodziny oraz osoby pełniące już rolę asystenta rodziny oraz pozostałych pracowników pomocy i integracji społecznej, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Pierwszeństwo w udziale w szkoleniu będą mieć osoby, dla których szkolenie jest niezbędne by nabyć uprawnień do pełnienia funkcji asystenta rodziny.

Rekrutacja odbywa się do 31 marca. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod tym linkiem.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl