Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2015-10-12

Relacja z Konferencji „Opiekunowie rodzinni osób starszych - jak zbudować skuteczny system wsparcia?”

9 października br. w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie odbyła się konferencja „Opiekunowie rodzinni osób starszych – jak zbudować skuteczny system wsparcia” zorganizowana w ramach projektu. Konferencję otworzyli: Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W 2014 r. województwo małopolskie zamieszkiwało ponad 500 tysięcy osób powyżej 65 roku życia. W 2020 r. będzie ich blisko 600 tysięcy, a w 2050 r. już ponad milion osób.

Naturalną konsekwencją starzejącego się społeczeństwa jest znaczne zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wobec seniorów. Większość obowiązków opiekuńczych wobec seniorów wypełniają członkowie rodziny.

Jednak obciążenie rodzin opieką wzrasta. Jeśli sprawdzą się prognozy demograficzne, w przyszłości jedno dziecko będzie musiało opiekować się nie tylko obojgiem rodziców, ale także uczestniczyć w opiece nad dziadkami i teściami. Już dziś statystyki pokazują, że na początku XX wieku tylko kilka procent ludzi w wieku powyżej 60 lat miało przynajmniej jednego żyjącego rodzica, dziś w takiej sytuacji jest około połowa z nich.

Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę potrzeb rodzinnych opiekunów i podjęcie konkretnych działań w celu wsparcia i zachowania tych zasobów.

Jak zatem można wesprzeć opiekunów rodzinnych seniorów? O tym dyskutowano podczas konferencji. Przedstawiono wyniki badań nad opieką domową zrealizowane w Małopolsce, wskazujące kluczowe potrzeby i trudności opiekunów, zaprezentowano rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w krajach europejskich, mówiono o rodzinie, wartościach i relacjach tak istotnych z perspektywy omawianego zagadnienia.

Szansą na systemowe wsparcie tej grupy Małopolan mogą być dobrze wykorzystane środki Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostające do dyspozycji regionu. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych wpisane zostało bowiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie. Zaprojektowane przez Małopolskę wsparcie dla opiekunów nieformalnych to „przestrzeń możliwości” jak powiedział podczas spotkania Rafał Barański zastępca dyrektora ROPS w Krakowie.

Czy możliwości te zostaną dobrze wykorzystane? Czy z udziałem środków europejskich dokona się „zmiana społeczna” w regionie i zbudowane zostanie systemowe oparcie dla opiekunów rodzinnych? Za dobry zwiastun niech służą słowa Pani Barbary Imiołczyk reprezentującej podczas konferencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, odnoszące się do podjętego przez Małopolskę wyzwania - „Jesteście Państwo liderem zmiany”.

Dziękujemy za udział i zachęcamy do pobrania materiałów konferencyjnych:

Wyzwania przed opiekunami rodzinnymi w zmieniającym się społeczeństwie - prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej

Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wzywania dla polityki społecznej – prezentacja wyników badania - Małgorzata Szlązak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, kierownik projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”

Opiekunowie rodzinni osób starszych - jak zbudować skuteczny system wsparcia? - rekomendacje z doświadczeń międzynarodowych – dr Jolanta Perek - Białas, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Od instytucji do wsparcia środowiskowego. Rola opiekunów rodzinnych w nowym modelu pieczy społecznej - Barbara Imiołczyk, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Wsparcie dla opiekunów rodzinnych osób starszych w polityce społecznej Województwa Małopolskiego - Rafał Barański, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Wdrażanie polityki senioralnej w regionie Małopolski. Szanse i wyzwania. - Aneta Widak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej


O konferencji można przeczytać również na stronie Województwa Małopolskiego


Drukuj
Relacja z Konferencji „Opiekunowie rodzinni osób starszych - jak zbudować skuteczny system wsparcia?”
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl