Załaduj kalendarz
2016-10-10

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie „DIAGNOZA PLAN REALIZACJA. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Diagnoza – plan – realizacja. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie”,współfinansowanym ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności bezpośrednio pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,    
a jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc.

Szkolenia realizowane są w godzinach 9:00 – 15:00 w Krakowie, ul. Św. Filipa 23, ARCHEION
w terminach (3 dni szkoleniowe):

•    Grupa I - 7.11, 15.11, 22.11 - Prowadzący: Marek Rodziewicz;

•    Grupa II - 8.11, 16.11, 30.11 - Prowadzący: Marek Rodziewicz;

•    Grupa III - 28.11, 7.12, 14.12 - Prowadzący: Roman Szmyd;

•    Grupa IV - 29.11, 8.12, 15.12 - Prowadzący: Roman Szmyd.

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, wyłącznie na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl w terminie do dnia 24 października 2016 r.

Wyłacznie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 28 paździenika 2016 r .

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.(REGULAMIN )

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE SZKOLENIA:

BLOK I. – DIAGNOZA; 8 godzin szkoleniowych

    Diagnoza zachowań przemocowych, w kontekście rozumienia motywów działania osób stosujących przemoc w rodzinie.

    Przemoc w rodzinie a uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard itd.)

    Problem władzy i kontroli. Znaczenie przyjęcia przez osoby stosujące przemoc w rodzinie pełnej odpowiedzialności za akty przemocy.

    Rozróżnienie interwencji wobec osoby stosującej przemoc od pracy korekcyjno – edukacyjnej.

    Sankcje wobec osób stosujących przemoc w rodzinie/ środki zapobiegawcze wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie.

BLOK II. – PLAN; 8 godzin szkoleniowych

    Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc – warsztaty.

    Praca z osobą stosującą przemoc typu: agresywna/zastraszająca; pozornie podporządkowana; manipulująca otoczeniem).

    Nawiązanie kontaktu z osobą stosującą przemoc w rodzinie i motywowanie do zmiany jej zachowania. Dialog w pracy z osobą stosującą przemoc.

    Rozpoznawanie i określanie celów pracy z osobą stosującą przemoc- warsztaty.

    Tworzenie procedur pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach realizacji procedury NK, w tym delegowanie zadań wg kompetencji przedstawicieli różnych instytucji.

BLOK III. – REALIZACJA; 8 godzin szkoleniowych

    Techniki pracy z osobami stosującymi przemoc (klient dobrowolny i niedobrowolny)

    Narzędzia przydatne w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Rozwijanie samokontroli osób stosujących przemoc w rodzinie – opracowanie planu bezpieczeństwa zapobiegającego stosowaniu przemocy.

    Bezpieczeństwo oraz komfort pracy osób prowadzących oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.

    Autodiagnoza trudności w kontakcie ze sprawcą, praca nad osobistymi przekonaniami i postawami sprzyjającymi skutecznej pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, praca nad emocjami w kontakcie ze sprawcą.- warsztaty

PROWADZĄCY:

Marek Rodziewicz

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 591), interwent, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener i superwizor aplikant Wideotreningu Komunikacji. Od 2006 r. jest koordynatorem i realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Trenerów Wideotreningu Komunikacji.

Roman Szmyd

Psycholog, psychoterapeuta i interwent w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rekomendacja PARPA i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) trener programu „Spójrz inaczej, edukator Ministerstwa Edukacji Narodowej (DPDZ-WD/1412E/23/2002), trener Stowarzyszenia Ruchu Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”, członek Rady trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z ramienia POIK/SOWiK w Stalowej Woli.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl