Załaduj kalendarz
2017-06-06

Rozpoczęto nabór do XIII edycji Konkursu "Kryształy Soli" - Nagrody przyznawanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego

To już XIII edycja Konkursu "Kryształy Soli", w którym wyróżnia się najlepsze małopolskie organizacje pozarządowe. Właśnie ruszył nabór do Konkursu. Do 30 czerwca 2017 r. można zgłosić organizację, która zasługuje na tą szczególną nagrodę.

W konkursie mogą brać udział:

a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

d) Spółdzielnie socjalne,

e) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działające na terenie Województwa Małopolskiego, 

W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich edycjach konkursu bądź tytuł Wyróżnionego w ubiegłych trzech edycjach konkursu.

Zgłoszeń do konkursu można dokonywać do 30 czerwca 2017 r. 

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się są na stronie Urzędu Marszałkowskiego

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl