Załaduj kalendarz
2014-11-04

Rozpoczynamy drugi etap badania ewaluacyjnego projektów systemowych POKL Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej zakończył pierwszy etap badania ewaluacyjnego projektów systemowych realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w Małopolsce w latach 2010-2012, który polegał na przeprowadzeniu 86 indywidualnych wywiadów pogłębionych. Obecnie przystąpiono do realizacji paneli eksperckich.

Założono przeprowadzenie:

•    3 paneli z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej realizujących projekty systemowe w latach 2010-2012 oraz przedstawicielami ich otoczenia (np. kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, powiatowe urzędy pracy, ośrodki interwencji kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki wsparcia dziennego, organizacje pozarządowe);

•    2 paneli z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy realizujących projekty systemowe w latach 2010-2012 oraz przedstawicielami ich otoczenia (np. warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, organizacje pozarządowe).

Ze względu na ważność przedsięwzięcia, zwracamy się do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, które w latach 2010-2012 realizowały projekty systemowe PO KL oraz do innych instytucji pomocy i integracji społecznej w Małopolsce o wsparcie realizacji badania i w razie nawiązanego kontaktu, współpracę z firmą ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., która jest wykonawcą badania.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z badaniem prosimy o kontakt z zespołem Obserwatorium:

•    Iwona Banasiewicz ibanasiewicz@rops.krakow.pl, tel. 12 661 03 00 w. 40,

•    Katarzyna Olejniczak kolejniczak@rops.krakow.pl, tel. 12 661 03 00 w. 30,

•    Konrad Stępnik kstepnik@rops.krakow.pl, tel. 12 661 03 00 w. 30,

•    Małgorzata Szlązak mszlazak@rops.krakow.pl, tel. 12 661 03 00 w. 40.


Więcej informacji o badaniu znajdą Państwo na stronie Obserwatorium.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl