Załaduj kalendarz
2018-05-09

Rozstrzygnięcie III tury Konkursu na innowacje społeczne

W ramach III tury Konkursu na innowacje społeczne, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostały zgłoszone 42 wnioski o powierzenie grantu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

 

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych”, 24 wnioski uzyskały pozytywną ocenę, z czego 14 znalazło się na liście rankingowej, a 10 na liście rezerwowej. Utworzenie listy rezerwowej spowodowane jest ograniczoną pulą środków finansowych w III turze Konkursu. Pozostałe 18 z wniosków nie spełniło minimum punktowego.

 

Wszystkim Wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę serdecznie gratulujemy!

 

Poniżej znajdują się listy Wnioskodawców uczestniczących w Konkursie na innowacje społeczne wraz z uzyskanymi przez nich ocenami.

 

LISTA RANKINGOWA

 

LISTA REZERWOWA

 

LISTA WNIOSKÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM PUNKTOWEGO

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl