Załaduj kalendarz
2019-01-24

Rozstrzygnięcie naboru na partnera do projektu pn. "Inkubator Dostępności"

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 96/19 z dnia 24 stycznia 2019 r., rozstrzygnął nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu pn. „Inkubator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

W naborze została zgłoszona jedna oferta, która spełniła kryteria formalne określone w regulaminie konkursu. 

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej, Oferent: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie otrzymała wynik 107,75 punktu na 130 możliwych do uzyskania i została wybrana jako Partner projektu pn. „Inkubator Dostępności”.

Uchwała nr 96/16 ZWM z dnia 24.01.2019

Załącznik do uchwały nr 96/16. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl