Załaduj kalendarz
2013-06-07

Rozstrzygnięto konkurs dotacyjny

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 690/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

Do otwartego konkursu wpłynęło 110 ofert.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 27 zadań na łączną kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl