Załaduj kalendarz
2014-05-23

Rozstrzygnięty! VII Małopolski konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "MOJA RODZINA"

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy, że w dniu 22 maja 2014 r. rozstrzygnięto VII Małopolski konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych „MOJA RODZINA”

Konkurs skierowany do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego miał na celu przede wszystkim promowanie rodziny, wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej, budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych, ale również zachęcenie do podejmowania się roli rodzica zastępczego i adopcyjnego.

Organizator Konkursu przewidział dwie kategorie prac konkursowych:

 • rodzinne,
 • indywidualne


Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rzeźba, płaskorzeźba), audio-wizualnej (krótkie filmy, reportaże, fotoreportaże rodzinne, albumy rodzinne) i literackiej (poezja, proza, komiks).

Termin składania prac upłynął dnia 30 kwietnia 2014 r.

W regulaminowym terminie na konkursu wpłynęło 52 prac, w tym 12 prac w kategorii rodzinnej oraz 40 prac w kategorii indywidualnej.

W dniu 22 maja 2014 r. Kapituła Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca:

Wioletta Wilimska
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:

Sylwia Grzesiak-Ambroży
Kierownik Zespołu ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

Aneta Kosiba
Kierownik Działu Polityka Społeczna ROPS w Krakowie

Prof. Roman Łaciak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

dr Anita Całek
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr Małgorzata Michel
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Joanna Skoczylas-Mordarska
Fundacja „Dzieci, które kochacie Archon+” w Myślenicach

uwzględniając spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu, wartość merytoryczną, oryginalność pomysłów i formę nadesłanych prac, postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii I – prace rodzinne:

I miejsce:

Rodzina z Oświęcimia
Państwo Aleksandra Moskal, Joanna Krzeczkowska, Tomasz Matyszkiewicz
za pracę pt. „Mam Rodzinę”

II miejsce

Rodzina z Krakowa
Maria Czaus, Janusz Woźniak, Adrianna Woźniak
za pracę pt. „Moja Rodzina. Wymarzony Dom”

III miejsce

Rodzina z powiatu krakowskiego
Lucyna Babiuch, Katarzyna Babiuch, Oliwia Marcinkiewicz, Hubert Stanisz, Weronika Gumuła
za pracę pt. „Dzielmy swój czas z innymi”

Wyróżnienie:

Rodzina z powiatu dąbrowskiego
Marta Szlosek, Weronika Konieczna, Jeremiasz Konieczny, Nikola Konieczna, Waldemar Szlosek
za pracę pt. „Serce Rodziny”

W kategorii II – prace indywidualne:

I miejsce:

Marek Zagórski z Miechowa
za pracę pt. „Wspólne piknikowanie”

II miejsce:

Natalia Jarnot z powiatu oświęcimskiego
za pracę pt. „Wierszyki o miłości”

III miejsce:

Aleksandra Jojczyk z Nowego Sącza
za pracę pt. „Moje życie wczoraj i dziś”

oraz

Roch Zajączkowski z powiatu wadowickiego
za pracę pt. „Rodzinny don’t starve”

Wyróżnienia:

Przemysław Łukaszczyk z Nowego Sącza
za pracę literacką pt. „Rodzina, ale która?”

Weronika Zagórska z Miechowa
za pracę pt. „Sobotnie popołudnie”

Jan Borowy z Rabki Zdrój
za pracę pt. „ Oj !!! Ile radości w tym tuptaniu”

Julia Dutkowska z Chrzanowa
Za pracę pt. „Moja Rodzina”


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Równocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, dla których również przewidziano upominki!

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie MOJA RODZINA odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r. od godz. 11.00 w Willi Decjusza w Krakowie ul. 28 lipca 1943 r., 17a.

Plan wydarzenia

Mapa dojazdu

Zapisy na listę uczestników wydarzenia pod numerem tel. 12 422-06-36 wew.21
lub e-mail: asyc@rops.krakow.pl

patronat_konkurs_dzieci

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl