Załaduj kalendarz
2015-03-04

Rusza II edycja Projektu „Superwizja dla Asystentów Rodziny”

Tegoroczna edycja Projektu przewiduje objęcie wsparciem 3 grup asystentów:

I grupa-maksymalnie 10 osobowa dla asystentów, którzy nie uczestniczyli w I edycji Projektu,

II grupa-maksymalnie 10 osobowa dla asystentów, którzy uczestniczyli w I edycji Projektu,

III grupa-maksymalnie 10 osobowa dla asystentów, którzy uczestniczyli w I edycji Projektu.


Superwizja będzie odbywać się cyklicznie od marca do lipca 2015 r.

Dla grupy I przewiduje się przeprowadzenie 10 spotkań odbywających się co dwa tygodnie, a dla grupy II oraz III po 5 spotkań z częstotliwością jeden raz na miesiąc.


Pierwsze spotkanie dla grupy I i II odbędzie się w dniu 17.03.2015 r. w godzinach:

I grupa – 9.00-11.30,

II grupa – 12.00-14.30.


Pierwsze spotkanie dla III grupy odbędzie się w dniu 31.03.2015 r. w godzinach 12.00-14.30


Miejscem spotkań będzie siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32.

Udział w superwizji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w superwizji powinny zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach działań własnych oraz przesłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu, na adres e-mail: asyc@rops.krakow.pl do dnia 10 marca 2015 r.    

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl