Załaduj kalendarz
2019-09-30

Ruszamy z Inkubatorem Dostępności

Rozwiązywanie problemów społecznych dzięki wykorzystaniu innowacji i zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji – to główne cele projektu pod nazwą „Inkubator Dostępności”, który Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będzie realizował dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.


Zadaniem „Inkubatora Dostępności” jest przyspieszenie procesu dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb wszystkich użytkowników. Jego głównym celem jest bowiem wsparcie inicjatyw i pomysłów, których odbiorcami lub użytkownikami będą właśnie osoby niepełnosprawne oraz starsze, o ograniczonej percepcji lub mobilności – a więc m.in. osoby niedosłyszące lub niedowidzące, słabsze, poruszające się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez lub wózków inwalidzkich.

Chodzi nam o inkubację nowych, zalążkowych pomysłów, ich opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie, a w kolejnym kroku upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej

- tłumaczy Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Pomysł na innowacyjne rozwiązanie w zakresie dostępności mogą zgłosić m.in. instytucje świadczące usługi publiczne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, oraz opiekunowie lub rodziny tych osób. Grantobiorcami opracowującymi i testującymi nowatorskie rozwiązania mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty publiczne, firmy prywatne i partnerstwa - co oznacza, że każdy, kto ma dobry pomysł na udostępnienie przestrzeni publicznej i "otwarcie" jej dla wszystkich użytkowników może zgłosić się do projektu „Inkubator Dostępności”.

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu pn. „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” pokazały, że w osobach fizycznych, grupach nieformalnych czy małych podmiotach pozarządowych, prywatnych lub publicznych drzemie bardzo duży potencjał w obszarze innowacyjności społecznej, tylko trzeba było go uwolnić i odpowiednio nim pokierować

- dodaje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Projekt „Inkubator Dostępności” będzie realizowany do 31 lipca 2022 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie. Projekt ma charakter ogólnopolski.

ID

fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl