Załaduj kalendarz
2006-05-19

Ruszył II Małopolski Konkurs Literacki „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich seniorów do udziału w II Małopolskim Konkursie Literackim „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”.
 
Celem Konkursu jest promocja aktywności w starszym wieku poprzez przedstawienie ciekawych sposobów na jesień życia, prezentowanych przez mieszkańców Małopolski.
  
Konkurs bezpośrednio kierowany jest do aktywnych seniorów. Pośrednio kierowany jest także do tych, którzy czują się niepotrzebni i smutni - być może lektura prac rówieśników skłoni ich do refleksji, że „można inaczej”. Sprawdzone pomysły osób starszych na organizację czasu wolnego mogą stać się inspiracją dla tych, którzy nie wiedzą jak zagospodarować jego nadmiar, zamykając się w czterech ścianach mieszkania.
Poprzez nagłośnienie idei konkursu i publikację nagrodzonych prac okres przebywania na emeryturze zostanie zaprezentowany jako faza życia, w której znajduje się czas na działalność społeczną, naukę, realizację zainteresowań i pasji, odkrywanie w sobie talentów artystycznych lub inną aktywność.
Dodatkowym celem projektu jest pokazanie ludziom młodszym, że wielu seniorów nie wie co to nuda, a starość to stan ducha, nie ciała.
 
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie pracę pisemną własnego autorstwa (proza) na temat: „Moje życie, to życie aktywne”.
Prace powinny zawierać tytuł własny i być objętości nie większej niż 5 stron maszynopisu lub rękopisu.
 
Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 1
31-026 Kraków
w terminie do dnia 16 sierpnia 2006 r.
(w przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 
* Pozostałe szczegóły uczestnictwa określa Regulamin Konkursu.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 września 2006 r.

Dla laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody!
Najlepsze prace zostaną opublikowane.

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.
Informacje można uzyskać pod krakowskim numerem telefonu: 012/422-06-36 wew.30
 
Konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego
– Elżbiety Zięby oraz patronatem medialnym nad Radia Kraków S.A.

ZAPRASZAMY!
 
 
Więcej informacji w dziale - SENIORZY - REALIZACJA PROGRAMU
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl