Załaduj kalendarz
2016-09-01

Ruszył nabór do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum"

Nagrodę „Amicus Hominum” przyznaje się osobom fizycznym, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Samorząd Województwa Małopolskiego w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby związane z Małopolską angażujące się na rzecz innych, prowadzące działalność indywidualnie lub w ramach organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą dokonywać:

a) organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne,

b) osoby prawne,

c) osoby fizyczne,

d) kościoły i związki wyznaniowe,

e) organy administracji publicznej.


W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu.


W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich edycjach konkursu.


Zgłoszeń do Konkursu należy dokonywać do dnia 30 września 2016 roku.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego.


logo_patronat_MWM


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl