Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2019-05-10

Ruszył nabór na szkolenie pn. "Agresja i autoagresja, zachowania autodestrukcyjne (w tym samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania)"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowejhttps://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-pn-agresja-i-autoagresja-zachowania-autodestrukcyjne-w-tym-samookaleczenia-zachowania-suicydalne-zaburzenia-odzywiania-dla-pracownikow-placowek-opiekunczo-wychowawczych-kadry-zarzadzajacej-jednostek-systemu-wspierania-rodziny-i-piecz-330.html

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społ ecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Agresja i autoagresja, zachowania autodestrukcyjne (w tym samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania)”.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Potencjalne przyczyny zachowań agresywnych lub autoagresywnych

2. Definicja oraz rodzaje agresji, autoagresji i zachowań autodestrukcyjnych.

3. Rozpoznawanie sytuacji wyzwalających lub zapowiadających zachowania agresywne.

4. Sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

5. Zasady postepowania w przypadku ataku agresji.

6. Przegląd metod pracy z dzieckiem agresywnym lub przejawaiącym zachowania autoagresywne (m.in. TZA, myzykoterapia, drama, terapia poznawczo-behawioralna).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia:

31 maja 2019., ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie, w sali szkoleniowej Spółdzielni Socjalnej Równość w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

4 czerwca oraz 5 czerwca 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie, ul. Prądnicka 12.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 900 do 1530.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru
do dnia 20 maja 2019 r.
O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Dodatkowo informujemy, iż podczas rekrutacji w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę zgłoszenia Kandydatów, którzy nie uczestniczyli w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie do dnia 27 maja.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl