Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2016-02-02

Ruszył nabór projektów do Konkursu!

W dniu 2 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych).

W związku z Uchwałą nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczyna nabór wniosków do konkursu.

W ramach konkursu przewiduje się przekazanie dotacji na zadania polegające na :

  • wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych,
  • przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych,
  • rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 25 lutego 2016 r. do godz. 12.00:

  • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

lub

  •  przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS Kraków, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje na temat konkursu można również uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wewn. 21

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2015 r. zrealizował zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji 25 zadań w łącznej kwocie 500 000 zł.

W 2016 r., do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego nie realizował zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Uchwała Nr 150/16

Regulamin Konkursu

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdaniaDrukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl