Załaduj kalendarz
2015-06-30

Rządowy program finansowego wsparcia tworzenia mieszkaniowych zasobów socjalnych i komunalnych

Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju prowadzi Rządowy program finansowego wsparcia tworzenia mieszkaniowych zasobów socjalnych i komunalnych.

Program skierowany jest do gmin, związków międzygminnych, organizacji pożytku publicznego oraz powiatów.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego znajdą Państwo krótką ankietę (6 pytań) „dotyczącą finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat tworzenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. Celem ankiety jest między innymi określenie zapotrzebowania oraz zidentyfikowanie barier utrudniających bądź uniemożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach programu.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 10 lipca 2015 r. i odesłanie na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Najważniejszymi korzyściami płynącymi z programu jest bezzwrotne wsparcie (pod warunkiem utrzymania socjalnego charakteru utworzonego zasobu przez okres min 15 lat od daty zakończenia inwestycji) w wysokości od 30 do 50% (w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia oraz tworzonego zasobu) rzeczywistych poniesionych kosztów.

Wnioski o finansowe wsparcie przedsięwzięć można składać 2 razy w roku, w terminach: 1 - 31 marca (edycja wiosenna) i 1 - 30 września (edycja jesienna).

W sprawie ankiety można kontaktować się z:

•    Agnieszka Uszkur tel. (022) 5998248, e-mail: agnieszka.uszkur@bgk.pl

•    Paweł Karpiński tel. (022) 5229614, e-mail: pawel.karpinski@bgk.pl

Wyświetl ankietę.  

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl