Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2020-12-30

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” - znamy listę podmiotów wybranych do dofinansowania w ramach III naboru

Rozstrzygnięto III nabór wniosków o grant w ramach w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W ramach III naboru wpłynęło 12 wniosków – jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę, dwa wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych (jeden wniosek został złożony przed podmiot nieuprawniony, w przypadku drugiego wniosku zakres rzeczowy grantu nie był zgodny z założeniami projektu), 9 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i uzyskało dofinansowanie.

Dofinansowane wnioski dotyczą zakresu B.

Granty w ramach zakresu B są przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę domach pomocy społecznej oraz personelu w związku z COVID-19.

Poniżej została zamieszczona Lista rankingowa Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku. Wszystkie wnioski które uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną są rekomendowane do dofinansowania.

Lista rankingowa w formacie docx

Lista rankingowa w formacie pdf

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl