Załaduj kalendarz
0000-00-00

SEMINARIUM- ALTERNATYWNE FORMY ZATRUDNIENIA

8.12.2004 r. - seminarium dla przedstawicieli samorządów lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych służby więziennej, organizacji pozarządowych i innych organizacji, które zajmują się wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ALTERNATYWNE FORMY ZATRUDNIENIA
Seminarium
8.12.2004
miejsce: Hotel „Justyna”, AL. J. Pawła II 70, Kraków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje seminarium dla przedstawicieli samorządów lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych służby więziennej, organizacji pozarządowych i innych organizacji, które zajmują się wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem spotkania jest przedstawienie nowych możliwości zatrudniania osób wykluczonych społecznie, jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie ustaw o zatrudnieniu socjalnym i promocji zatrudnienia. W seminarium wezmą udział przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, kuratorium oświaty i samorządowego kolegium odwoławczego.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6.12.04 pod nr: 012/ 422 06 36 lub 012/ 430 29 73.Koszty uczestnictwa:
20,- PLN (udział seminarium, materiały, poczęstunek) płatność przelewem na konto ROPS:
KREDYTBANK S.A.II.O/KRAKÓW – 32 1500 1487 1214 8002 4361 0000
Miejsce seminarium:
Hotel „Justyna”, AL. J. Pawła II 70; Kraków
Termin:
8.12.2004,
Godz. 10.00- rozpoczęcie seminarium
Godz. 15.00- zakończenie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl