Załaduj kalendarz
2015-05-12

Seminarium "Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Zapraszamy do udziału w seminarium "Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie rozumienia i wykorzystywania przepisów prawnych w działaniach podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminarium zorganizowane jest w dwóch terminach 29.05.2015 r – grupa 1 oraz 18.06.2015 r – grupa 2.

Oba spotkania odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 b, sala 106 (I piętro), w godzinach 9:00-15:00.

Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o wzięciu w nim udziału. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl, w terminach: do dnia 26 maja 2015 r – grupa 1, do dnia 15 czerwca 2015 r – grupa 2.

Regulamin

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl