Załaduj kalendarz
2015-05-12

Seminarium "Współpraca członków Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty".

Zapraszamy do udziału w seminarium "Współpraca członków Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty".

Celem seminarium jest podniesienie poziomu komunikacji i efektywności współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym/Grupie Roboczej, w tym także reagowania na sytuacje trudne.

Seminarium zorganizowane jest w dwóch terminach 25.05.2015 r.– grupa 1 oraz 22.06.2015 r.grupa 2.
Oba spotkania odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. wielicka 72 b, sala 106 (I piętro), w godzinach 9:00-15:00.

Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o wzięciu w nim udziału.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl, w terminach: do dnia 20 maja 2015 r – grupa 1, do dnia 17 czerwca 2015 r – grupa 2.


Regulamin

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl